Kujawsko - Pomorskie Centrum Organizacji Imprez C.O.I. jest doświadczoną, wyspecjalizowaną firmą działającą w zakresie organizacji:
- imprez targowo - wystawienniczych
- konferencji, seminariów, spotkań szkoleniowo - informacyjnych
- konkursów, plebiscytów
- imprez promocyjnych
- koncertów, festynów sportowo - rekreacyjnych
  oraz przygotowaniem i opracowaniem folderów, biuletynów, katalogów i wydawnictw
  promocyjno - reklamowych.

   W swojej działalności staramy się być stale konkurencyjni pod względem jakości. Najważniejszym kryterium świadczonych usług, przyjętym w naszej firmie, jest zadowolenie wystawców, uczestników imprez i szerokiego grona widzów.
   Aby móc realizować powierzane nam zlecenia zgodnie z oczekiwaniami firm dysponujemy profesjonalnym zespołem organizacyjnym i doświadczonym zespołem technicznym.
Z całego okresu swojej działalności posiadamy opinie, które świadczą o wysokiej jakości świadczonych przez nas usług.
   Firmy zainteresowane profesjonalną obsługą zapraszamy do korzystania z naszej bogatej oferty.

Z poważaniem             
Dyrektor                 
Janusz Polak              Jeśli zainteresowaliśmy Szanownych Państwa naszą ofertą, zapraszamy do:

kontaktów osobistych:
ul. Jana III Sobieskiego 1, 85-060 Bydgoszcz

kontaktów telefonicznych:
52 347 87 45 do  47

kontaktów drogą elektroniczną, e-mail:
biuro@coi.com.pl     imprezy@coi.com.pl