Otwarte Forum

"Rolników Pomorza i Kujaw"

27 czerwca 2022r.
 

Szczegóły informacji o planowanych imprezach udziela
Centrum Organizacji Imprez C.O.I.
ul. Jana III Sobieskiego 1, 85-060 Bydgoszcz

kontakt telefoniczny:
52 347 87 45 do 47

kontaktów drog± elektroniczn±, e-mail:
biuro@coi.com.pl     imprezy@coi.com.pl