Uroczyste Rozstrzygnięcie Konkursu
"Rolnik Pomorza i Kujaw 2023"
 

odbędzie się w dniu 10 lutego 2024 r.
 

Szczegóły informacji o planowanych imprezach udziela
Centrum Organizacji Imprez C.O.I.
ul. Jana III Sobieskiego 1, 85-060 Bydgoszcz

kontakt telefoniczny:
52 347 87 45 do 47

kontaktów drogą elektroniczną, e-mail:
biuro@coi.com.pl     imprezy@coi.com.pl