Rozstrzygnięcie

Konkursu "Rolnik Pomorza i Kujaw 2021"

Filharmonia Pomorska im. I.J. Paderewskiego w Bydgoszczy
 

15 stycznia 2022r.
 

Szczegóły informacji o planowanych imprezach udziela
Centrum Organizacji Imprez C.O.I.
ul. Jana III Sobieskiego 1, 85-060 Bydgoszcz

kontakt telefoniczny:
52 347 87 45, 347 87 46, 347 87 47, fax 52 347 87 67

kontaktów drog± elektroniczn±, e-mail:
biuro@coi.com.pl     imprezy@coi.com.pl